BYU SWEDISH HERITAGE SCHOLARSHIP

Bakgrund


Brigham Young University (BYU) Swedish Heritage Scholarship etablerades 2010 efter en riktad donation från en alumni från BYU med svensk härkomst. Stipendiet syftar till att uppmuntra kulturellt utbyte mellan Sverige och Utah för att öka förståelsen för Svensk respektive Amerikansk kultur i de båda länderna. Stipendiet vill också bereda möjlighet för ökad förståelse av den unika kultur som finns i Utah som resultat av Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars Heliga starka påverkan på regionen (vars medlemar ofta kallas för Mormoner).

 

Stipendiet ger möjlighet till ett års akademiska studier vid BYU med i princip alla kostnader betalda (stipendiets totala värde uppgår till mer än $22,000). Stipendieaten får själv välja kurser utifrån BYU:s omfattande akademiska utbud. Tidigare års stipendiater har bland annat studerat Global utveckling, Amerikansk politik och Entreprenörskap. 

 

Målsättningen är att stipendiaten efter sitt år på BYU återvänder till Sverige med nya upplevelser och vänner för livet.

 

Stipendiets omfattning
 • Resa till och ifrån Brigham Young University, USA

 • Undervisningsavgiften (tuition fee, ca $10,000)

 • Boende i studenrum (dorm room, vanligtvis 2 studenter/rum)

 • Kurslitteratur

 • Sjukförsäkring

 • Meal plan vid universitetets matsalar (frukost, lunch och middag samt snacks och mellanmål)

 • Fickpengar ($300/månad)

 

Ansökningskrav
 • Svensk medborgare bosatt i Sverige

 • Behörig att läsa på universitet (fullgjord högskoleförberedande gymnasieutbildning vid stipendieperiodens start)

 • Betygssnitt på minst 18.00 (utan meritpoäng) eller motsvarande från IB-programmet

 • Villig att följa BYU:s Honor Code

 • Ej medlem i Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars Heliga

 

OBS: Universitetstudenter på kandidatnivå är välkomna att söka stipendiet, dock ej studerande på Magister/Master nivå. 

 

Ansökningsprocess

Sökande ska inkomma med ett personligt brev där de beskriver varför de vill studera på Brigham Young University. Sökande ska också inkomma med betygsdokument samt övrig information om dokumenterade meriter inom utbilding, konst, sport eller andra talanger.  

 

För mer utförlig beskrivning av ansökningsprocessen och för att ansöka, klicka på knappen nedan.