top of page

STIPENDIEANSÖKAN

Stipendiets omfattning
 • Resa till och ifrån Brigham Young University, USA

 • Undervisningsavgiften (tuition fee, ca $10,000)

 • Boende i studenrum (dorm room, vanligtvis 2 studenter/rum)

 • Kurslitteratur

 • Sjukförsäkring

 • Meal plan vid universitetets matsalar (frukost, lunch och middag samt snacks och mellanmål)

 • Fickpengar ($300/månad)

 

Ansökningskrav
 • Svensk medborgare bosatt i Sverige

 • Behörig att läsa på universitet (fullgjord högskoleförberedande gymnasieutbildning vid stipendieperiodens start)

 • Betygssnitt på minst 18.00 (utan meritpoäng) eller motsvarande från IB-programmet

 • Villig att följa BYU:s Honor Code

 • Ej medlem i Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagars Heliga

 

OBS: Universitetstudenter på kandidatnivå är välkomna att söka stipendiet, dock ej studerande på Magister/Master nivå. 

 

Ansökningsprocess

Ansökan ska skickas till ansokan@BYUstipendium.se senast 1 februari 2016.

 

Sökande ska inkomma med ett personligt brev där de beskriver varför de vill studera på Brigham Young University. Sökande ska också inkomma med betygsdokument samt övrig information om dokumenterade meriter inom utbilding, konst, sport eller andra talanger.  

 

Krav för att börja studera på BYU

Om sökanden antas till stipendieprogrammet så ska denne styrka sin förmåga att läsa på BYU genom att:

 1. Visa sina kunskaper i engelska genom att göra ett test så som TOEFL, IELTS eller PTE

 2. Visa sina akademiska meriter genom antingen:

       a) SAT eller ACT test

       b) Fullgjort 2 års universitetsstudier på heltid i Sverige och översätta betyg via en godkänd ackrediteringsorganisation

 3. Genomföra BYU:s officiella ansökningsprocess

 

Viktiga datum för stipendieansökan

Sista datum för ansökan till stipendiet är 1 februari. Intervjuer med kandidater kommer att genomföras i februari-mars och slutgiltigt besked ges i slutet av mars. 

bottom of page