BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

Videointroduktion till Brigham Young University
BYUs Honor Code

BYU ägs av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och studenter som antas till skolan förväntas leva i enlighet med en hög akademisk och moralisk standard. Dessa förväntningar finns formulerade i skolans "Honor Code" som stipulerar att varje elev är ärlig, lever kyskt och dygdigt (inget sex utanför äktenskapet), använder vårdat språk, respekterar andra människors tro och egenart, avstår från alkohol, te, kaffe, tobak och droger samt klär sig propert. Varje elev inklusive stipendiater måste ta ställning till och underteckna att de är villiga att följa Honor Code innan de kan antas till BYU.  

 

För en fullständig formulering av Honor coden och detaljer, se här. 

 

 

Ett universitet med unika upplevelser

Brigham Young University (BYU) grundades 1875 och har sedan dess vuxit till ett av de största privata universiteten i världen och samtidigt utvecklats till ett kvalitetsmässigt högt rankat universitet. Universitetet, som grundades av det kristna samfundet Jesu Krisiti Kyrka av Sista Dagars Heliga, har fostrat alumner så som förre presidentkandidaten Mitt Romney och amerikanske fotbollsspelaren Steve Young. 

 

Universitetet har plats för ca 30 000 studenter på "Undergraduate"-nivå och har ett stort utbud av kurser inom allt från juridik, ekonomi, naturvetenskap, historia, språk och kultur till sjukvård och ingenjörsämnen. Se här för fullständig lista på Majors och Kurser.

 

 

 

Studentliv

BYU uppmuntrar till ett aktivt och varierat studentliv. Utöver formella studier erbjuds elever att delta i några av de många klubbar och föreningar där studenter kan utveckla sina intressen. Det finns musik-, konst- och teatergrupper, dansföreningar, akademiska föreningar och välgörenhetsorganisationer och inte minst ett stort utbud av idrottgrupper med allt från basket och amerikansk fotboll till gymnasik, simmning, tennis, friidrott, volleyboll, cheerleading etc. Skolans närhet till Rocky Mountains inbjuder också till skidåkning, vandring och andra friluftsaktiviteter i storslagen natur. Fför full lista över föreningar, se här

 

Skolan har också ett system där studenter indelas i "Family Home Evening groups” som tillsammans organiserar aktiviteter varje måndagkväll. Detta lägger grund till en stark sammanhållning mellan studenterna som kan stötta varandra under studietiden. Ofta uppstår starka vänskapsband som sedan följer studenterna genom livet.